Nova resolució del Tribunal Suprem en relació a la clàusula IRPH