Sobre les Àrees de Promoció Econòmica Urbana – APEU