Nova regulació del mercat hipotecari

Què passarà amb l’IRPH?

Sobre les clàusules multidivisa de les hipoteques