DE LA SALA XV DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA O DE CÓMO SE DILUYEN LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Nova regulació del mercat hipotecari

Què passarà amb l’IRPH?

Sobre les clàusules multidivisa de les hipoteques

Dret preventiu

Acords de renuncia en impugnació de clàusules sòl

Clàusules hipotecàries

Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques

Sobre els avals hipotecaris