Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques

About the … (translation pending)