Ajudes a titulars de préstecs i hipoteques per vulnerabilitat davant el COVID-19