DE LA SALA XV DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA O DE CÓMO SE DILUYEN LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Ajudes a titulars de préstecs i hipoteques per vulnerabilitat davant el COVID-19

Nova regulació del mercat hipotecari

Què passarà amb l’IRPH?

Sobre les clàusules multidivisa de les hipoteques

Clàusules hipotecàries

Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques

Sobre els avals hipotecaris