SOBRE LA MODIFICACIÓ DE LES REGLES PENITENCIÀRIES EUROPEES