Dret preventiu

Sovint arriben al despatx persones amb casos que nosaltres anomenem, amb un cert grau d’humor negre, autòpsies: Com aquell qui es presenta al metge amb un cadàver i pregunta pel tractament, ens trobem amb situacions que s’haurien pogut resoldre amb una simple consulta, un burofax o la revisió d’un petit contracte, i per desconeixement, mandra […]

Sobre la custòdia compartida

És ja habitual l’adopció en procediments de família  del model de custodia compartida, que es consolida com  a solució més favorable en la majoria de situacions, especialment en les de normalitat, tal i com ha vingut reiterant darrerament la jurisprudència del Tribunal Suprem, i naturalment sempre que no sigui incompatible amb l’interès del menor, posant […]

Acords de renuncia en impugnació de clàusules sòl

Una de les polèmiques amb què ens trobem els despatxos d’advocats que tractem temes de clàusules sòl és la dels acords privats posteriors signats entre els clients i les seves entitats financeres, la majoria dels quals incorporen una reducció de la clàusula sòl a canvi d’una renuncia a reclamar per part del client. El Tribunal […]

Clàusules hipotecàries

Fa ja uns mesos el govern de l’estat va aprovar un decret que havia de permetre als consumidors la presentació de reclamacions davant les entitats financeres per l’aplicació de les clàusules sòl de les seves hipoteques. El mecanisme pretenia, segons diu el propi decret, facilitar la resolució extrajudicial d’aquesta qüestió, evitant la presentació de demandes […]

I ara, què fem amb la mare?

Aquesta pregunta ens la hem hagut de fer molts quan la mare, el pare o algú molt proper a nosaltres pateix alguna alteració de la seva capacitat. Els advocats sempre recomanem que cal anticipar-nos als problemes. Però, quan això passa a la nostra família, i parlo per experiència pròpia, costa prendre la decisió adequada. “Haig […]