Nova regulació del mercat hipotecari

El passat dia 16 de març es va publicar al BOE la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels Contractes de Crèdit Immobiliari, que haurà d’entrar en vigor als tres mesos de la seva publicació, amb l’objectiu d’ incorporar a l’ordenament espanyol la Directiva 2014/17/UE. Aquesta directiva venia a reconèixer que “(…) la crisi […]

Què passarà amb l’IRPH?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no resoldrà l’assumpte sobre l’índex hipotecari IRPH fins el 10 de setembre, tal com ha anunciat l’advocacia general d’aquest organisme.  El Tribunal ha de decidir si aquest índex de referència, que va ser durant molts anys l’utilitzat en la majoria de les hipoteques de totes les […]

Dret preventiu

Sovint arriben al despatx persones amb casos que nosaltres anomenem, amb un cert grau d’humor negre, autòpsies: Com aquell qui es presenta al metge amb un cadàver i pregunta pel tractament, ens trobem amb situacions que s’haurien pogut resoldre amb una simple consulta, un burofax o la revisió d’un petit contracte, i per desconeixement, mandra […]

Sobre la custòdia compartida

És ja habitual l’adopció en procediments de família  del model de custodia compartida, que es consolida com  a solució més favorable en la majoria de situacions, especialment en les de normalitat, tal i com ha vingut reiterant darrerament la jurisprudència del Tribunal Suprem, i naturalment sempre que no sigui incompatible amb l’interès del menor, posant […]

Acords de renuncia en impugnació de clàusules sòl

Una de les polèmiques amb què ens trobem els despatxos d’advocats que tractem temes de clàusules sòl és la dels acords privats posteriors signats entre els clients i les seves entitats financeres, la majoria dels quals incorporen una reducció de la clàusula sòl a canvi d’una renuncia a reclamar per part del client. El Tribunal […]

Clàusules hipotecàries

Fa ja uns mesos el govern de l’estat va aprovar un decret que havia de permetre als consumidors la presentació de reclamacions davant les entitats financeres per l’aplicació de les clàusules sòl de les seves hipoteques. El mecanisme pretenia, segons diu el propi decret, facilitar la resolució extrajudicial d’aquesta qüestió, evitant la presentació de demandes […]