Acords de renuncia en impugnació de clàusules sòl

Qui paga la comunitat de propietaris després del divorci?

Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques