Nova regulació del mercat hipotecari

Què passarà amb l’IRPH?

Sobre les clàusules multidivisa de les hipoteques

Acords de renuncia en impugnació de clàusules sòl

Clàusules hipotecàries

Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

Nova resolució sobre avalistes en hipoteques

Sobre els avals hipotecaris