Entitats i associacions

Oferim assessorament general en la gestió del dia a dia de les entitats i associacions de tot tipus, (culturals, esportives…), entre d’altres aspectes en els relacionats amb la seva constitució i la redacció d’estatuts i normes internes, la convocatòria i seguiment d’assemblees, la redacció d’actes i altres documents, la custòdia de llibres, la tramitació de subvencions, així com en la gestió administrativa, laboral, fiscal i comptable i la protecció de dades de caràcter personal.