Famílies i particulars

Estem especialitzats en totes les àrees del Dret Civil, i l’assessorem en la defensa dels seus interessos, valorant les diferents opcions disponibles en cada cas i els riscos associats a cadascuna d’elles, entre d’altres:

Dret de família: divorcis, separacions, parelles de fet, filiació i paternitat, incapacitacions, nomenament de tuteles, guarda i custòdia, impagament de pensions …

Dret de successions: herències, testaments, legítimes …

Defensa del consumidor: productes bancaris i d’assegurances, indemnitzacions, clàusules abusives …

Immobiliari: compra-vendes, arrendaments, comunitats de propietaris i propietat horitzontal, desnonaments, execució hipotecària, gestió de possessions, ocupacions …

Responsabilitat civil, danys i perjudicis, reclamacions de quantitat …

Disposem d’especialistes en Dret Laboral, acomiadaments i procediments disciplinaris, modificacions de condicions de treball, i assessorament en processos de negociació …

Disposem d’un servei especialitzat en Dret Penal, oferint assessorament i acompanyament en el procediment judicial, amb especial incidència en assumptes relacionats amb accidents de trànsit, alcoholèmia, lesions, delictes contra la propietat i contra les persones …