Empresa i autònoms

Oferim assessorament en la constitució de societats en les seves diferents modalitats, a partir de l’anàlisi individualitzada de cada cas, així com en la gestió de les seves relacions mercantils amb clients i proveïdors, en negociacions amb entitats i organismes públics i privats, i en la contractació en general, redactant i revisant tot tipus de contractes i acords, i assistint a tot tipus de juntes i reunions.

L’acompanyem en la gestió de les seves relacions societàries, en l’elaboració de pactes de socis i en la secretaria jurídica mercantil: assessorament a consellers i a òrgans de govern, preparació i assistència a assemblees i sessions de consells d’administració i juntes de govern, redacció de documents, convocatòries i actes, gestió i custòdia de llibres, elevacions a públic, inscripcions mercantils …

Assessorem en la recerca de concursos i licitacions del sector públic, en la preparació dels expedients i la seva documentació, així com en la presentació, defensa i seguiment de les propostes i la seva execució posterior a l’adjudicació.

Disposem d’un equip especialitzat en la gestió de RRHH, Payroll i consultoria, així com en la formació de persones, oferint assessorament general en dret laboral, en procediments disciplinaris, de modificació de condicions de treball i d’acomiadament, així com en processos de negociació .