Consultoria d’empresa

Anàlisi de processos
Formació
Estudi d’operacions
Due Diligence jurídica
Actualització legislativa
Coordinació de projectes
Consultoria Laboral i de RRHH
Gestió laboral, administrativa, fiscal i comptable