Què passarà amb l’IRPH?

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) no resoldrà l’assumpte sobre l’índex hipotecari IRPH fins el 10 de setembre, tal com ha anunciat l’advocacia general d’aquest organisme.  El Tribunal ha de decidir si aquest índex de referència, que va ser durant molts anys l’utilitzat en la majoria de les hipoteques de totes les entitats financeres, és nul o no i, per tant, si els bancs hauran de retornar els interessos cobrats de més per la seva aplicació.

Segons alguns estudis (Goldman Sachs per exemple) situen entre els 7.000 i els 44.000 milions d’euros l’import que els bancs haurien de tornar si es declara la nul·litat d’aquesta clàusula, ja que en aquest cas podria ser que el banc hagués de retornar tots els interessos pagats pel client des de l’inici del préstec. Tot i que també podria passar que la devolució es concretés en la diferència entre els interessos pagats per l’IRPH i el que hauria resultat d’haver tingut un altre índex hipotecari alternatiu, per exemple l’EURIBOR.

És possible que les entitats financeres plantegin pactes extrajudicials als seus clients, oferint solucions alternatives a la reclamació d’aquests interessos.  Cal saber que si es firma un acord amb el banc en aquest sentit no serà possible reclamar posteriorment pels interessos pagats de més per aplicació de la clàusula i, el que pot ser més important depenent de l’antiguitat de la hipoteca, perdrà la possibilitat d’eliminar aquest diferencial, o el total dels interessos, pel temps que quedi d’amortització.

És important consultar amb professionals per revisar les clàusules de la escriptura d’hipoteca i analitzar les diferents possibilitats d’actuació en cada cas concret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *