Dret preventiu

Sovint arriben al despatx persones amb casos que nosaltres anomenem, amb un cert grau d’humor negre, autòpsies: Com aquell qui es presenta al metge amb un cadàver i pregunta pel tractament, ens trobem amb situacions que s’haurien pogut resoldre amb una simple consulta, un burofax o la revisió d’un petit contracte, i per desconeixement, mandra […]

Sobre la custòdia compartida

És ja habitual l’adopció en procediments de família  del model de custodia compartida, que es consolida com  a solució més favorable en la majoria de situacions, especialment en les de normalitat, tal i com ha vingut reiterant darrerament la jurisprudència del Tribunal Suprem, i naturalment sempre que no sigui incompatible amb l’interès del menor, posant […]