El permís de paternitat passa de 13 dies a 4 setmanes

Un Benefici Social que ha trigat quasi deu anys en veure la llum i ha estat sis anys al “congelador”

Des de l’1 de gener de 2017 els pares poden agafar un permís de paternitat de 4 setmanes, en lloc dels 13 dies que tenien fins ara. La modificació prové de la llei d’igualtat aprovada al març del 2007, que va ser concretada en l’àmbit laboral l’any 2009 i que es preveia que s’aplicaria l’1 de gener de 2011.

Però es va ajornar l’aplicació any rere any sis exercicis més, sempre per motius pressupostaris fins  ara, que ja és efectiva. Finalment  des de la Llei d’igualtat fins a la seva aplicació al carrer, han passat quasi deu anys.

Cóm funciona:

  • El permís de paternitat és una suspensió del contracte en el que la empresa no paga res al treballador i la Seguretat Social paga el 100% de la Base de Cotització.
  • En cas de part el pot agafar el pare o, millor dit, el progenitor que no ha estat mare. En cas d’adopció, es fa a elecció de la parella.
  • El treballador pot agafar-lo tot, una part o res. Però agafi els dies que agafi es gaudeix de forma ininterrompuda. El màxim son 28 dies naturals.
  • Abans el treballador té un permís per naixement (que rep el sou íntegre de l’empresa) de 2 dies, o 4 si cal desplaçament, o pot ser superior si el seu conveni així ho marca.
  • No cal agafar-ho immediatament després del permís de naixement. Es pot agafar també en qualsevol moment simultani al permís de maternitat, o quan s’acabi aquest.
  • Recordar que el permís de maternitat és de 16 setmanes, que es poden compartir per ambdós progenitors, excepte les primeres sis setmanes en cas de part, que necessàriament corresponen a la mare. En cas d’adopció el permís de maternitat es fa també a elecció de la parella.
  • En cas de parts múltiples es gaudeix de 2 dies més de permís de paternitat i de 2 setmanes més de permís de maternitat per cada fill a partir del segon.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *