Europa obliga a la banca espanyola a tornar els diners cobrats de més per les clàusules sòl

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha confirmat els millors auguris pel que fa al tractament de les clàusules sòl en les hipoteques: la possibilitat de reclamar tots els imports pagats de més des del seu inici. En sentència del passat dia 21 de desembre, el Tribunal ha establert que un cop declarada la nul·litat d’una clàusula per abusiva, en aquest cas l’anomenada “clàusula sòl”, la devolució dels imports cobrats en excés es retrotreu a l’inici de la seva aplicació. Per tant, els bancs hauran de tornar tots els diners pagats de més als titulars d’aquest tipus de clàusula si aquesta es declara anul·lada judicialment.

Fins ara, el Tribunal Suprem espanyol havia determinat que els bancs havien de tornar únicament els imports pagats a partir del 9 de maig del 2013, data en què el propi Tribunal havia declarat la nul·litat d’aquest tipus de clàusules, però que no era possible la reclamació dels imports pagats amb anterioritat. Ara, la justícia europea ha rectificat el criteri espanyol, estimant que la reclamació inclou totes les quantitats pagades de més des de l’inici de la hipoteca, sense límit temporal.

Segons estimacions del Banc d’Espanya, la banca hauria de tornar més de 4.000 milions d’euros per aquest concepte.

L’aplicació, però, no és automàtica, i els titulars d’hipoteques amb aquest tipus de clàusula hauran de reclamar individualment, cas a cas, davant els tribunals espanyols per tal de veure reconeguts els seus drets i recuperar els seus diners.

En aquest mateix sentit, cal recordar que aquestes reclamacions poden incloure, també, els imports pagats per les despeses de formalització de les pròpies hipoteques, concretament, els corresponents a impostos, notari, registre de la propietat i gestió, que pot representar, de mitja, uns 4.500 euros més, ja que el Tribunal Suprem ja va determinar el seu caràcter abusiu.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *